Installera airsonos i 18 enkla steg

An old guide to install airsonos on a Raspberry Pi 2. Here be dragons.
Vänlig varning!
Det här är en rätt gammal post som jag inte har för avsikt att uppdatera. Min känsla är att de här instruktionerna inte längre är aktuella.

Installera Airsonos

En kom-ihåg för att installera Airsonos på en Raspberry Pi 2 helt headless. Du behöver varken koppla in skärm, mus eller tangentbord till din Raspberry Pi.

 1. Installera Raspbian Jessie på ett SD-kort.

 2. Koppla upp raspberry pi till nätverket och ström.

 3. Hitta ip-adressen till raspberry pi: arp -a | grep b8:27:eb | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' (Copy-paste på detta till terminalen)

 4. ssh pi@ip-adress-från-steg-3 (Default lösenord är ´raspberry`)

 5. Expandera partion till hela minneskortet sudo raspi-config. Kör Expand Filesystem.

 6. Välj att starta om när du väljer Finish i raspi-config.

 7. SSH:a in på Raspberry Pi:n igen: ssh pi@ip-adress-från-steg-3.

 8. sudo apt-get update

 9. sudo apt-get upgrade

 10. Installera node

 11. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -

 12. sudo apt-get install -y nodejs

 13. Installera stödbibliotek sudo apt-get install git-all libavahi-compat-libdnssd-dev

 14. Installera airsonos sudo npm install airsonos -g

 15. Starta airsonos för att se att det funkar airsonos

 16. Lägg till airsonos i rc-local så att det körs vid startup

 17. Öppana rc.local med texteditorn nano sudo nano /etc/rc.local

 18. Lägg till nohup airsonos & på raden innan exit 0.

 19. Spara filen med ctrl + o

 20. Avsluta nano med ctrl + x

 21. Avgruppera alla sonoshögtalare genom sonosappen.

 22. Starta om raspberry pi med sudo reboot.

 23. Koppla upp dig mot valfri högtalare via airplay.

 24. Gruppera högtalare hejvilt genom sonosappen.

Published by using 233 words.